RAL·LI SOLAR BARCELONA 2005
Demostració de vehicles elèctrics i solars 
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

INFORMACIO EN CATALA

INFORMACIÓN EN CASTELLANO 

Organitzat per: